Sök tjänst

stäng x

"" gav  träffar

  Dölj filter 
     
     

  Barn och utbildning (13)

  • E-tjänst förskola och fritidshem

   Ansökan till förskola och/eller fritidshem, inkomständring samt uppsägning av ditt barns placering gör du som vårdnadshavare via vår e-tjänst. Här ser du även alla uppgifter om ditt barns placering och/eller köstatus. Identifiering sker med Bank-ID

   Ansökan till förskola och/eller fritidshem, inkomständring samt uppsägning av ditt barns placering gör du som vårdnadshavare via vår e-tjänst. Här ser du även alla uppgifter om ditt barns placering och/eller köstatus. Identifiering sker med Bank-ID

  • Inackorderingstillägg

   Här kan du ansöka om inackorderingstillägg om du studerar vid gymnasieskola och behöver ordna boende på skolorten på grund av lång eller besvärlig resväg.

   Här kan du ansöka om inackorderingstillägg om du studerar vid gymnasieskola och behöver ordna boende på skolorten på grund av lång eller besvärlig resväg.

  • Intresseanmälan att bli vikarie inom skola och barnomsorg

   Lämna din intresseanmälan om att bli vikarie inom skola och barnomsorg.

   Lämna din intresseanmälan om att bli vikarie inom skola och barnomsorg.

  • Kulturskolan - anmälan

   Anmälan dig till kulturskolan. Vi undervisar i olika instrument samt sång och dans, båda i grupp och enskilt och arbetar med ensambler och orkestrar.

   Anmälan dig till kulturskolan. Vi undervisar i olika instrument samt sång och dans, båda i grupp och enskilt och arbetar med ensambler och orkestrar.

  • Skolbyte eller val av skola vid inflyttning till Aneby kommun (förskoleklass, grundskola) - ansökan

   Som vårdnadshavare har du rätt att, med vissa begränsningar, välja skola för ditt barn. Du kan även ansöka om att byta skola i Aneby kommun. 

   Som vårdnadshavare har du rätt att, med vissa begränsningar, välja skola för ditt barn. Du kan även ansöka om att byta skola i Aneby kommun. 

  • Svenska för invandrade (SFI) och Samhällsorientering - ansökan

   Här kan du ansöka om att läsa svenska för invandrare (SFI).

   Här kan du ansöka om att läsa svenska för invandrare (SFI).

  • Utflyttning av elev - anmälan (grundskola)

   Anmälan om utflyttning av elev från Aneby kommun.

   Anmälan om utflyttning av elev från Aneby kommun.

  Boende, miljö och trafik (41)

  • Ajourhållning av lägenhetsregistret - Flerbostadshus inklusive specialbostäder

   E-tjänst för ajourhållning av lägenheter till lägenhetsregistret.

   Uppgifterna ska fyllas i och skickas till kommunen senast 1 månad efter färdigställandet.

   E-tjänst för ajourhållning av lägenheter till lägenhetsregistret.

   Uppgifterna ska fyllas i och skickas till kommunen senast 1 månad efter färdigställandet.

  • Ajourhållning av lägenhetsregistret - Småhus inklusive fritidshus

   E-tjänst för ajourhållning av lägenheter till lägenhetsregistret.

   Uppgifterna ska fyllas i och skickas till kommunen senast 1 månad efter färdigställandet.

   E-tjänst för ajourhållning av lägenheter till lägenhetsregistret.

   Uppgifterna ska fyllas i och skickas till kommunen senast 1 månad efter färdigställandet.

  • Anmälan om driftsstörning - avvikelse

   Har det inträffat en driftstörning eller olycka vid din miljöfarliga verksamhet? Då ska du omgående anmäla det till din tillsynsmyndighet. Du kan göra en anmälan om driftstörning i vår e-tjänst. Det går även bra att ladda upp foton och dokument.

   Har det inträffat en driftstörning eller olycka vid din miljöfarliga verksamhet? Då ska du omgående anmäla det till din tillsynsmyndighet. Du kan göra en anmälan om driftstörning i vår e-tjänst. Det går även bra att ladda upp foton och dokument.

  • Avlopp - ansökan om eget avlopp

   Ansökan om att bygga nytt avlopp,  eller anmälan om att ändra i befintligt avlopp.

   Ansökan om att bygga nytt avlopp,  eller anmälan om att ändra i befintligt avlopp.

  • Avregistrera eldstäder/förbränningsanordningar - ansökan

   Ansökan om att avregistrera eldstäder/förbränningsanordningar.

   Ansökan om att avregistrera eldstäder/förbränningsanordningar.

  • Bostadsanpassningsbidrag - ansökan

   Här kan du eller en anhörig som har en funktionsnedsättning ansöka om bidrag för att bygga om eller anpassa din bostad.

   Här kan du eller en anhörig som har en funktionsnedsättning ansöka om bidrag för att bygga om eller anpassa din bostad.

  • Bygglov, rivningslov och marklov - ansökan

   Ansökan om bygglov, rivningslov och marklov.

   Ansökan om bygglov, rivningslov och marklov.

  • Egensotning - ansökan om tillstånd

   Ansökan om att få utföra rengöring (sotning) i eldstad och rökkanal enligt lag om skydd mot olyckor (2003:778).

   Ansökan om att få utföra rengöring (sotning) i eldstad och rökkanal enligt lag om skydd mot olyckor (2003:778).

  • Eget omhändertagande av slam/latrin/urin - ansökan

   Ansökan om eget omhändertagande av latrin/slam/urin. Ansökan ska lämnas in i god tid (sex veckor) innan önskad förändring.

   Ansökan om eget omhändertagande av latrin/slam/urin. Ansökan ska lämnas in i god tid (sex veckor) innan önskad förändring.

  • Ej bygglovspliktig åtgärd - Anmälan

   Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd.

    

   Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd.

    

  • Förhandsbesked - ansökan

   Om du har planer på att bygga något som kräver bygglov, kan du först söka förhandsbesked.

    

   Om du har planer på att bygga något som kräver bygglov, kan du först söka förhandsbesked.

    

  • Hästdjur - anmälan för nedgrävning av dött hästdjur

   Anmälan om nedgrävning av självdött eller avlivat hästdjur.
   Grundregeln vid hantering av självdött eller avlivat hästdjur är att det ska skickas till en steriliseringsanläggning eller förbränningsanläggning. Undantag från dessa bestämmelser kan medges för självdöda eller avlivade hästdjur.

   Anmälan om nedgrävning av självdött eller avlivat hästdjur.
   Grundregeln vid hantering av självdött eller avlivat hästdjur är att det ska skickas till en steriliseringsanläggning eller förbränningsanläggning. Undantag från dessa bestämmelser kan medges för självdöda eller avlivade hästdjur.

  • Installation av eldstad/rökkanal - anmälan

   Om du vill installera ny eldstad, rökkanal, braskamin eller kassett i en öppen spis ska du göra en anmälan och få ett startbesked innan du påbörjar åtgärden.

   Om du vill installera ny eldstad, rökkanal, braskamin eller kassett i en öppen spis ska du göra en anmälan och få ett startbesked innan du påbörjar åtgärden.

  • Kompostering av matavfall - anmälan

   Anmälan om kompostering av matavfall.

   Anmälan om kompostering av matavfall.

  • Kontrollansvarig - anmälan

   Anmälan om kontrollansvarig.

    

   Anmälan om kontrollansvarig.

    

  • Livsmedelsverksamhet - omklassning eller registrering

   Här lämnar du uppgifter om befintliga och nya livsmedelsverksamheter. Tänk på att du måste registrera verksamheten innan den startar eller byter ägare. Samhällsbyggnadsavdelningen behöver uppgifterna för att placera verksamheten i rätt riskklass enligt Livsmedelsverkets nya riskklassningsmodell och för att registrera och riskklassa nya verksamheter.

   Här lämnar du uppgifter om befintliga och nya livsmedelsverksamheter. Tänk på att du måste registrera verksamheten innan den startar eller byter ägare. Samhällsbyggnadsavdelningen behöver uppgifterna för att placera verksamheten i rätt riskklass enligt Livsmedelsverkets nya riskklassningsmodell och för att registrera och riskklassa nya verksamheter.

  • Lokaler med bassängbad, hygienisk behandling, skola, förskola, solarie - anmälan

   Anmälan enligt 38 § (1p, 2p och 3p) förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, samt 10 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier och artificiella solningsanläggningar. 

   Anmälan enligt 38 § (1p, 2p och 3p) förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, samt 10 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier och artificiella solningsanläggningar. 

  • Lov för skylt/ljusanordning - ansökan

   Ansökan om lov för skylt/ljusanordning.

   Ansökan om lov för skylt/ljusanordning.

  • Matförgiftning - anmälan om misstanke

   Här kan du anmäla om du misstänker att du har blivit matförgiftad av livsmedel från butik, restaurang eller annat matställe i Aneby kommun. 

   Här kan du anmäla om du misstänker att du har blivit matförgiftad av livsmedel från butik, restaurang eller annat matställe i Aneby kommun. 

  • Medgivande av annan sotare - ansökan

   Ansökan om medgivande av annan sotare.

   Ansökan om medgivande av annan sotare.

  • Miljöfarlig verksamhet - anmälan

   Anmälan enlig 10 § i Miljöprövningsförordningen (2013:251)
   Verksamhet med beteckning C

   Anmälan enlig 10 § i Miljöprövningsförordningen (2013:251)
   Verksamhet med beteckning C

  • Nybyggnadskarta - beställning

   Nybyggnadskarta är en handling som upprättas av kommunen i samband med ny- eller ombyggnation av byggnader. Den är en del av underlaget vid ansökan om bygglov och med huset inritat bildar den en situationsplan.

   Nybyggnadskarta är en handling som upprättas av kommunen i samband med ny- eller ombyggnation av byggnader. Den är en del av underlaget vid ansökan om bygglov och med huset inritat bildar den en situationsplan.

  • Nyodling, uppodling av annan mark än jordbruksmark - anmälan

   Anmälan om uppodling av annan mark än jordbruksmark. 

   Anmälan om uppodling av annan mark än jordbruksmark. 

  • Olägenhet - anmälan

   Anmälan om olägenhet enligt miljöbalken (1998:808) 9 kap 3 §.

   Anmälan om olägenhet enligt miljöbalken (1998:808) 9 kap 3 §.

  • Parkeringstillstånd för rörelsehindrade - ansökan

   Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

    

   Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

    

  • PCB anmälan, handlingsplan och sanering (pdf)

   Blanketter för redovisning av PCB-inventering, redovisning av handlingsplan samt anmälan om PCB-sanering.

   Blanketter för redovisning av PCB-inventering, redovisning av handlingsplan samt anmälan om PCB-sanering.

  • Strandskyddsdispens - ansökan

   Om du vill bygga eller ändra något inom strandskyddat område behöver du oftast söka dispens. I det flesta fall gör du det hos kommunen. 

   Om du vill bygga eller ändra något inom strandskyddat område behöver du oftast söka dispens. I det flesta fall gör du det hos kommunen. 

  • Tillstånd för hantering av brandfarliga varor - ansökan

   Anmälan om hantering av brandfarliga varor enligt SFS 2010:1011 §9.

   Anmälan om hantering av brandfarliga varor enligt SFS 2010:1011 §9.

  • Tillstånd för hantering av explosiva varor - ansökan

   Ansökan om tillstånd för hantering av explosiva varor.

   Ansökan om tillstånd för hantering av explosiva varor.

  • Tillstånd för tillfällig försäljning/hyra av torgplats - ansökan

   Ansökan om tillstånd för tillfällig försäljning/hyra av torgplats

   Ansökan om tillstånd för tillfällig försäljning/hyra av torgplats

  • Tobakstillstånd - ansökan

   Här kan du ansöka om försäljningstillstånd för tobak enligt 5 kap. 1 § Lag (2018:208) om tobak och liknande produkter. Ett försäljningstillstånd kan gälla för en viss tid eller tills vidare. Försäljningstillståndet varar så länge verksamheten uppfyller lagar, krav och regler för försäljning av tobaksvaror och inom sökt tidsperiod. 

   Här kan du ansöka om försäljningstillstånd för tobak enligt 5 kap. 1 § Lag (2018:208) om tobak och liknande produkter. Ett försäljningstillstånd kan gälla för en viss tid eller tills vidare. Försäljningstillståndet varar så länge verksamheten uppfyller lagar, krav och regler för försäljning av tobaksvaror och inom sökt tidsperiod. 

  • Tobaksvaror - anmälan/avanmälan

   Anmälan/avanmälan om försäljning av  tobaksfria nikotinprodukter och/eller elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (detaljhandel).

   Anmälan/avanmälan om försäljning av  tobaksfria nikotinprodukter och/eller elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (detaljhandel).

  • Uppehåll, befrielse och förlängt tömningsintervall av hushållsavfall och slam - ansökan

   Ansökan om uppehåll, befrielse och tömningsintervall av hushållsavfall och slam. 

   Hushållsavfall - befrielse eller uppehåll
   Avloppsslam - uppehåll, befrielse eller förlängt tömningsintervall (för dig som vill omhänderta salmmet själv, se e-tjänst för detta).

   Ansökan om uppehåll, befrielse och tömningsintervall av hushållsavfall och slam. 

   Hushållsavfall - befrielse eller uppehåll
   Avloppsslam - uppehåll, befrielse eller förlängt tömningsintervall (för dig som vill omhänderta salmmet själv, se e-tjänst för detta).

  • Upphörande av medgivande av annan sotare - ansökan

   Här kan du ansöka om att sluta sota själv eller byta ut din nuvarande sotare och istället använda den sotare som är utsedd av kommunen.

   Här kan du ansöka om att sluta sota själv eller byta ut din nuvarande sotare och istället använda den sotare som är utsedd av kommunen.

  • Var finns din gröna plats?

   Vilka gröna områden är viktiga för dig? Platser som du använder för reflektion, som vila eller motionering. Vi vill veta vilka platser i Aneby kommuns natur eller grönområden som du tycker är värdefulla för ditt välbefinnande! 

   Vilka gröna områden är viktiga för dig? Platser som du använder för reflektion, som vila eller motionering. Vi vill veta vilka platser i Aneby kommuns natur eller grönområden som du tycker är värdefulla för ditt välbefinnande! 

  Företag och näringsliv (4)

  Kommun och politik (6)

  Kultur och fritid (5)

  Omsorg och stöd (10)

  • Ansökan om fortsatt försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd

   Här kan du göra en ansökan om fortsatt försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd.

   Här kan du göra en ansökan om fortsatt försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd.

  • Ansökan om försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd - nyansökan

   Här kan du göra en nyansökan om ekonomiskt bistånd.

   Här kan du göra en nyansökan om ekonomiskt bistånd.

  • Intresseanmälan familjehem

   Ansökan om att vara ett familjehem.

   Ansökan om att vara ett familjehem.

  • Pluspolarekort

   Du som har någon form av funktionsvariation kan ansöka om pluspolarekort för att få ha med medföljare till evenemang inom kultur- och fritidsområdet.

   Du som har någon form av funktionsvariation kan ansöka om pluspolarekort för att få ha med medföljare till evenemang inom kultur- och fritidsområdet.

  Övriga e-tjänster (2)