Sök tjänst

stäng x

"" gav  träffar

  Dölj filter 
     
     

  Barn och utbildning (18)

  Boende, miljö och trafik (40)

  Företag och näringsliv (4)

  Kommun och politik (7)

  • Redovisning av erhållet kommunalt partistöd

   Kommunfullmäktige har att årligen enligt fastlagda regler besluta om det kommunala partistödet. En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet använts för det ändamål som avses i Kommunallagen 4 kap 29-32 §§. 

   Redovisningen ska lämnas årligen senast den 30 juni.  Redovisningen ska avse perioden 1 januari – 31 december.

   Observera att redovisningen behöver signeras av tre parter (ordförande, kassör och utvald granskare) för att godkännas.

   Kommunfullmäktige har att årligen enligt fastlagda regler besluta om det kommunala partistödet. En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet använts för det ändamål som avses i Kommunallagen 4 kap 29-32 §§. 

   Redovisningen ska lämnas årligen senast den 30 juni.  Redovisningen ska avse perioden 1 januari – 31 december.

   Observera att redovisningen behöver signeras av tre parter (ordförande, kassör och utvald granskare) för att godkännas.

  Kultur och fritid (5)

  Omsorg och stöd (11)

  Övriga e-tjänster (3)