Ansökan/beslut om tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten vid enstaka tillfälle/tidsperiod

LÄS MER

Ansökan/beslut om tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten vid enstaka tillfälle/tidsperiod enligt 8 kap 2 och 6 §§ alkohollagen (2010:1622)

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa