Livsmedelsverksamhet - omklassning eller registrering

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Lämna uppgifter om befintlig eller ny livsmedelsverksamhet i Aneby kommun
Här lämnar du uppgifter om befintliga och nya livsmedelsverksamheter. Tänk på att du måste registrera verksamheten innan den startar eller byter ägare. Samhällsbyggnadsavdelningen behöver uppgifterna för att placera verksamheten i rätt riskklass enligt Livsmedelsverkets nya riskklassningsmodell och för att registrera och riskklassa nya verksamheter.
Om verksamheten är certifierad enligt en standard för livsmedelssäkerhet är det bra om du har ditt certifikat tillgängligt så att du kan ladda upp det.

Årlig kontroll utifrån riskklassning

Vi använder de uppgifter som du lämnar i anmälan när vi ska bedöma riskklassning av din anläggning. Riskklassning utgår från de risker som finns med din livsmedelshantering och utgör grunden för att bedöma kontrollbehovet och därmed också din årliga kontroll med avgift. 

Avgift för registrering

Vi tar ut en avgift för registreringen som motsvarar en timmes handläggningstid, enligt en taxa som är fastställd av kommunfullmäktige i Aneby kommun. 

Logga in med e-legitimation
Som företrädare för företaget så använder du din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten, exempelvis Mobilt BankID.
I e-tjänsten kan du välja att hämta företagsuppgifter från Bolagsverket, Statistikmyndigheten SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Relaterad information
Så här hämtas dina företagsuppgifter (bolagsverket.se).

Följande behövs för e-tjänsten

  • Organisationsnummer
  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa