Resebidrag

LÄS MER

Vem kan få resebidrag?

Du kan få resebidrag till och med vårterminen det år du fyller 20 år förutsatt att

  • du är folkbokförd i Aneby kommun
  • du ska studera i kommunal gymnasieskola/gymnasiesärskola, även riksrekryterande skolor
  • du ska studera på heltid.

Vill du veta mer kan du läsa kommunens riktlinjer för resebidrag

När ska ansökan om resebidrag göras?

Ansökan skall göras under innevarande termin eller i direkt anslutning till praktikperioden och betalas inte ut retroaktivt för föregående termin/terminer. Utbetalning sker en gång per termin.

Belopp

Resebidrag är minst 1/30 av prisbasbeloppet enligt beslut i barn- och utbildningsnämnden, Aneby kommun. Det betalas ut nio månader per läsår (september-maj).

Observera att du inte kan få både resebidrag och ersättning för dagliga resor/kvittera ut busskort.

Frågor om e-tjänsten

Frida Andersson
frida.andersson1@aneby.se
0380-463 61

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
ks@aneby.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Eleven är folkbokförd i Aneby kommun
  • Eleven har inte fyllt 20 år
  • Studier på heltid på gymnasium
  • Lång eller besvärlig resväg

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa