Redovisning av erhållet kommunalt partistöd

LÄS MER

Granskningsintyg

I redovisningen ska ingå ett signerat granskningsintyg. Mottagaren utser själv en särskild granskare som granskar om redovisningen ger en rättvis bild av hur mottagaren har använt partistödet.

Innehållet i redovisningen

Den närmare utformningen av redovisningen är inte lagreglerad. I propositionen finns följande vägledande uttalande: ”Det väsentliga är att redovisningen är utformad på ett sådant sätt att den ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Det innebär bl.a. att redovisningen bör omfatta allt det partistöd som har använts, både det som har mottagits för det senaste året och det som eventuellt sparats från tidigare år.”

Redovisningen behöver alltså innehålla mer än ett uttalande om att stödet har använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin. Av redovisningen kan exempelvis ingå lokalkostnader, kostnader för information, marknadsföring, löner och ersättningar samt i vilken mån överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen utanför den utbetalande kommunen, samt vilka motprestationer som i så fall har erhållits.

 

Frågor om e-tjänsten

Politiska administrationen
ks@aneby.se

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
ks@aneby.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa