Tillstånd för hantering av explosiva varor - ansökan

LÄS MER

Ansökan om tillstånd för hantering av explosiva varor.

Deltagare i verksamhet med explosiva varor ska enligt 9 a § lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor anmälas till tillståndsmyndigheten och prövas avseende lämplighet. Bestämmelser om vilka uppgifter som ska ingå i anmälan finns i MSB:s föreskrifter om deltagare i verksamhet med explosiva varor MSBFS 2021:3.

Observera att samhällsbyggnadsnämnden kommer att begära utdrag från Polismyndighetens belastnings- och misstankeregister som underlag till lämplighetsprövning av föreståndare och deltagare.

Ta del av informationen i länkarna nedan. 

Information om begärlighetsgrader

Information om brandskyddskrav

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnadsavdelningen
samhallsbyggnad@aneby.se
0380-461 00

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnad@aneby.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa