Ansökan om tillstånd för hantering av explosiva varor

LÄS MER

Ansökan om tillstånd för hantering av explosiva varor

Deltagare i verksamhet med explosiva varor ska enligt 9 a § lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor anmälas till tillståndsmyndigheten och prövas avseende lämplighet. Bestämmelser om vilka uppgifter som ska ingå i anmälan finns i MSB:s föreskrifter om deltagare i verksamhet med explosiva varor MSBFS 2021:3.

Observera att samhällsbyggnadsnämnden kommer att begära utdrag från Polismyndighetens belastnings- och misstankeregister som underlag till lämplighetsprövning av föreståndare och deltagare.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa