Medborgarförslag - lämna in

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Delaktighet i kommunens arbete och utveckling

Invånare och medborgare folkbokförda i Aneby kommun har möjlighet att påverka och vara delaktiga i kommunens arbete och utveckling. Påverkan sker genom att du lämnar in ett medborgarförslag.

Detta gäller för medborgarförslaget

  • Du behöver vara folkbokförd i Aneby kommun för att lämna in medborgarförslag.
  • Förslaget kan vara allt som rör kommunens verksamhet och ansvarsområde.
  • Förslaget ska inte röra myndighetsutövning mot enskilda eller strida mot lagar och förordningar. Förslag som strider mot lag eller författning behandlas inte av kommunen.
  • Du kan bara lämna förslag inom en sakfråga. Har du fler sakfrågor du vill lämna förslag till använder du formuläret igen.

Vill du lämna medborgarförslaget till kommunhuset eller direkt på fullmäktiges sammanträde kan du använda blanketten istället för e-tjänsten. Använd även blanketten om ni är flera kommuninvånare som ska signera medborgarförslaget.

Offentlig handling

När medborgarförslaget kommer in till kommunen blir det en offentlig handling. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. Under beredningen kan förslagsställaren komma att kontaktas och få tillfälle att lämna ytterligare synpunkter. När förslaget ska behandlas i kommunfullmäktige får förslagsställaren meddelande om detta.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa