Utsättning av blomlådor, ansökan (pdf)

LÄS MER

Blankett för ansökan om utsättning av blomlådor som farthinder. Blanketter finns som bilagor med information om ritning och placering av blomlådor.