Installation av eldstad/rökkanal - anmälan

LÄS MER

Om du vill installera ny eldstad, rökkanal, braskamin eller kassett i en öppen spis ska du göra en anmälan och få ett startbesked innan du påbörjar åtgärden.  Om du vill bygga en ny skorsten kan bygglov krävas om byggnationen väsentligt ändrar byggnadens utseende.

Du kan läsa mer om eldstad och sotning på Aneby kommuns hemsida. 

Sotning och brandskyddskontroll

 

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnadsavdelningen
samhallsbyggnad@aneby.se
0380-461 00

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnad@aneby.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa