Anmälan om ej bygglovpliktig åtgärd

LÄS MER

Observera!

Vid anmälan om installation av eldstad och rökkanal ska inte denna tjänst användas.

Använd då istället tjänsten "Anmälan om eldstad/rökkanal".

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa