Begäran om ersättning för förlorad arbetsinkomst för förtroendevald

LÄS MER

I den här tjänsten begär du som förtroendevald ersättning för förlorad arbetsinkomst.

Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst. Förtroendevald näringsidkare som kan visa att arbetsinkomst förlorats men inte till vilket belopp har rätt till en schablonersättning per timme.

Begäran om ersättning ska ske löpande och snarast. Ersättning årligen måste skickas in senast november.
 

 

 

Frågor om e-tjänsten

Politiska administrationen
ks@aneby.se

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
ks@aneby.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Om du är anställd: Lönespecifikation alternativt intyg från arbetsgivare
  • Om du är egenföretagare: Senast fastställda inkomstdeklaration

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa