Tillstånd för tillfällig försäljning/hyra av torgplats - ansökan

LÄS MER

Ansökan om tillstånd för tillfällig försäljning/hyra av torgplats.

Avgift betalas enligt av kommunen fastställd avgift.

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
ks@aneby.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa