Ansökan om bygglov

LÄS MER

Ansökan om bygglov, marklov eller rivningslov.

För anvisningar och förklaringar till uppgifterna i formuläret,  se denna pdf.

För förklaringar till olika areabegrepp, se denna pdf.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa