Ansökan om bygglov, rivningslov och marklov

LÄS MER

Ansökan om bygglov, marklov eller rivningslov.

 

Observera!

Vid ansökan om bygglov för skylt ska inte denna tjänst användas.

Använd då istället tjänsten "Ansökan om lov för skylt/ljusanordning".

 

Vid anmälan om installation av eldstad och rökkanal ska inte denna tjänst användas.

Använd då istället tjänsten "Anmälan om eldstad/rökkanal"

 

För anvisningar och förklaringar till uppgifterna i formuläret,  se denna pdf.

För förklaringar till olika areabegrepp, se denna pdf.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa