Egensotning, medgivande eller upphörande av annan sotare - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här har du möjligheten att ansöka om att som fastighetsägare själv utföra sotning av din eldstad eller att anlita en annan sotare än den som kommunen har upphandlat. Du kan också begära att använda kommunens upphandlade sotare.

Sotningsverksamheten består av två delar. Den ena är sotning (rengöring) och det andra brandskyddskontroll. Brandskyddskontrollen handlar om att kontrollera så att anläggningen är brandsäker. Sotning handlar om ta bort sotavlagringar i eldstad eller skorsten.

Kommunen har det övergripande ansvaret för både sotning och brandskyddskontroll. Dessa utförs normalt av sotaren som kommunen har upphandlat men det finns möjlighet för fastighetsägaren att själv ansvara för sotningen alternativt anlita någon annan att utföra sotningen.

För att få tillåtelse att sota själv krävs det utbildning eller intyg. Ett exempel på detta kan vara ett intyg från Brandskyddsföreningens kurs “Egensotning” eller annan studiecirkel med relevant innehåll. Om du väljer att anlita en annan sotare måste denne vara utbildad skorstensfejare för att utföra arbetet.

Brandskyddskontrollen måste alltid utföras av kommunen och kan inte delegeras till fastighetsägaren.

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnad@aneby.se
0380-461 00

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnad@aneby.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa