Avregistrera eldstäder/förbränningsanordningar - ansökan

LÄS MER

När räddningstjänsten i Aneby kommun, genom samhällsbyggnadsnämnden, mottagit och registrerat anmälan så innebär detta att rengöring/sotning samt brandskyddskontroll inte längre kommer att budas eller utföras på ovan redovisade eldstäder/förbränningsanordningar. 

Eldstäderna/förbränningsanordningarna enligt ovan får inte längre brukas och de blir belagda med nyttjandeförbud.

Föreligger behov av att åter ta eldstäder i bruk ska en brandskyddskontrollant från kommunens upphandlade sotningsentreprenör kontaktas för utförande av brandskyddskontroll enligt 3 kapitel 4 § 3:e stycket. Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, eller sådan besiktning som kan vara aktuell utifrån 6 kapitel 5 § 4 stycket Plan och byggförordningen (2011:338).

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnadsavdelningen
samhallsbyggnad@aneby.se
0380-461 00

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnad@aneby.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa