Avsäg dig politiskt uppdrag i Aneby kommun

LÄS MER

Här kan du avsäga dig ett eller flera kommunala förtroendeuppdrag i Aneby kommun. 

Är du vald till politiskt uppdrag i Aneby kommun och vill avsäga dig det måste du lämna in en avsägelse. Du kan bara lämna in avsägelser för egna uppdrag.

Om du inte har Bank ID så behöver du lämna in din avsägelse skriftligt.

Frågor om e-tjänsten

Politiska administrationen
ks@aneby.se

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
ks@aneby.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa