Avsäg dig politiskt uppdrag i Aneby kommun

LÄS MER

Här kan du avsäga dig ett eller flera kommunala förtroendeuppdrag i Aneby kommun. 

Är du vald till politiskt uppdrag i Aneby kommun och vill avsäga dig det måste du lämna in en avsägelse. Du kan bara lämna in avsägelser för egna uppdrag.

Om du inte har Bank ID så behöver du lämna in din avsägelse skriftligt.

Följande behövs för e-tjänsten

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa