Lämna synpunkt till kommunen

LÄS MER

Hjälp oss att bli bättre

Dina synpunkter är viktiga. Om det är något i kommunens service som inte motsvarar dina förväntningar vill vi gärna ha din synpunkt för att vi ska kunna bli bättre.

Du kan vara anonym, men om du vill få ett personligt svar behöver du lämna dina kontaktuppgifter.

Felanmälan?

Är det en felanmälan för gatubelysningar, trafik, lekplatser, badplatser eller park- och grönområden du vill göra, använder du e-tjänsten,
Anmälan om fel

Behandling av personuppgifter

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa