Anmälan om fel

LÄS MER

Anmälan om fel som uppmärksammats kring gatubelysningar, trafik, lekplatser, badplatser eller park- och grönområden

Gatubelysning

Två gånger om året sker en översyn av all gatubelysning i kommunen. Detta innebär att om du felanmäler att en enstaka lampa är trasig på din gata, kommer det att åtgärdas vid en av de årliga genomgångarna av gatubelysningen.

Vid större områden som har problem med gatubelysningen sker snabbare åtgärder, samt vid prioriterade områden som vägkorsningar, busshållplatser och liknande.

Trafikverket ansvarar för vissa gator

Trafikverket ansvarar för vissa gator som Storgatan, Köpmansgatan, Jönköpingsvägen, Grännavägen samt Skolgatan från Storgatan till stationen. Detta innebär att trafikverkets entreprenörer ansvarar för skötsel och underhåll som gatubelysning, sandning och snöupptagning.

För att felanmäla dessa sträckor kontaktar du Trafikverkets kundtjänst, telefon 0771- 24 24 24