Strandskyddsdispens - ansökan

LÄS MER

Strandskydd gäller vid sjöar och vattendrag i hela landet. Strandskyddet finns till för att allmänheten ska ha tillgång till strandskyddsområden och för att bevara goda livsvillkor för djur och växter. Det skyddade området är i vanliga fall 100 meter från strandkanten, både in på land och ut i vattnet. 

Om du vill bygga eller ändra något inom strandskyddat område behöver du oftast söka dispens. I det flesta fall gör du det hos kommunen. 

Länsstyrelsen, som har överprövningsrätt, granskar alla strandskyddsdispenser. Detta kan innebära att länsstyrelsen upphäver kommunens beslut. 

En dispens upphör att gälla om den åtgärd som avses inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag du fått ditt beslut.

Lär mer om strandskydd på kommunens hemsida.

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnadsavdelningen
samhallsbyggnad@aneby.se
0380-461 00

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnad@aneby.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa