Tobakstillstånd - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du ansöka om försäljningstillstånd för tobak enligt 5 kap. 1 § Lag (2018:208) om tobak och liknande produkter. Ett försäljningstillstånd kan gälla för en viss tid eller tills vidare. Försäljningstillståndet varar så länge verksamheten uppfyller lagar, krav och regler för försäljning av tobaksvaror och inom sökt tidsperiod. 

Som företrädare för företaget använder du din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten. I e-tjänsten kan du välja att hämta företagsuppgifter direkt från Bolagsverket och Skatteverket, så du slipper fylla i dem. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt. 

Observera att det måste vara en firmatecknare som gör ansökan. 

Följande information och dokument kan behöva bifogas i e-tjänsten

  • Om sökande är ett bolag - redovisning av ägarförhållanden exempelvis aktiebok eller bolagsavtal
  • Om sökande är en förening - årsmötesprotokoll och stadgar
  • Köpe-/arrendeavtal för verksamheten
  • Dokument som visar kostnader och finansiering av verksamheten
  • Verksamhetsbeskrivning (om det är en enskild verksamhet)
  • Skalenlig planritning över försäljningsstället
  • Hyres-, köpe- och arrendeavtal för lokalen

Skatteverket

Du behöver även skicka begäran om utdrag till Skatteverket enligt nedan blanketter.

Skatteverket skickar sedan resultatet direkt till kommunen. 

Egenkontrollprogram

Egenkontroll innebär att du själv ska kontrollera att försäljning av varor och produkter följer de regler som finns för försäljningen. I egenkontrollprogrammet ska det framgå vilka rutiner du och din personal ska arbeta efter för att följa försäljningsreglerna. 

Avgifter och handläggningstid 

Kommunen tar ut en ansökningsavgift för den utredning som görs i samband med ansökan. Avgiften tas ut oavsett om försäljningstillståndet beviljas eller ej. Om försäljningstillståndet beviljas kommer tillsyn ske av verksamheten. Om något saknas kommer du att få komplettera ansökan. Kommunen meddelar när ansökan är komplett. 

Läs mer om tillstånd för försäljning av tobak, kommunens avgifter och handläggningstid på Aneby kommuns hemsida. 

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnadsavdelningen
samhallsbyggnad@aneby.se
0380-461 00

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnad@aneby.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Du måste vara firmatecknare
  • E-legitimation
  • Egenkontrollprogram

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa