Kompostering av matavfall - anmälan

LÄS MER

Anmälan om kompostering av eget matavfall. 

Matavfall från eget hushåll får komposteras i anordning som hindrar gnagare och fåglar från att komma åt kompostens innehåll.

För mer information kring hur du kan hantera ditt avfall, se våra avfallsföreskrifter nedan. 

Länk till Avfallsföreskrifter

Offentlig tillsyn kan komma att utföras, även utan föranmälan.  För handläggning av anmälan tar samhällsbyggnadsnämnden ut en avgift enligt gällande taxa (1 h).

Har ni några frågor är ni välkomna att kontakta miljöenheten på telefon 0380-461 00 (växel).

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnadsavdelningen
samhallsbyggnad@aneby.se
0380-461 00

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnad@aneby.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa