Miljöfarlig verksamhet - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Som verksamhetsutövare är ni skyldiga att känna till de lagar och regler som er verksamhet omfattas av, till exempel Miljöbalken (1998:808) med tillhörande förordningar, bland annat Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll.

Ni måste göra er anmälan senast sex veckor innan verksamheten planeras att starta och/ eller åtgärden ska vidtas.
Ni får starta verksamheten när ni fått ett skriftligt svar från Samhällsbyggnadsnämnden.

Samhällsbyggnadsnämnden kommer att ta ut en avgift för handläggning av er anmälan i enlighet med taxan för tillsyn och prövning enligt miljöbalken, Aneby kommun.

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnadsavdelningen
samhallsbyggnad@aneby.se
0380-461 00

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnad@aneby.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa