Uppehåll, befrielse och förlängt tömningsintervall av hushållsavfall och slam - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan om uppehåll, befrielse och tömningsintervall av hushållsavfall och slam. 

Hushållsavfall - befrielse eller uppehåll
Avloppsslam - uppehåll, befrielse eller förlängt tömningsintervall (för dig som vill omhänderta slammet själv, se e-tjänst för detta).

Förutsättningar för att uppehåll ska medges är att fastigheten inte används vid något tillfälle under en sammanhängande period om minst 6 månader för permanentbostad och under en hel hämtningssäsong för fritidsbostad. Uppehåll medges i normalfallet för högst tre år.

Förutsättningar för att befrielse ska medges är att fastigheten är obebodd. Beslutet gäller tills vidare. 

Det är förbjudet att elda avfall (annat än i särskilda avfallsförbränningsanläggningar med tillstånd).

Offentlig tillsyn kan komma att utföras, även utan föranmälan. Om fastigheten används upphör eventuellt beslut om dispens att gälla. I det fall eldning av avfall sker/skett kommer ärendet att överlämnas till åklagare.

Rivningsavfall och farligt avfall lämnas på Återvinningscentralen i Skärsjö industriområde. Förpackningar lämnas på återvinningsstation. Hushållsavfall får endast transporteras genom kommunens försorg.

Handläggningsavgift tas ut även om ansökan inte beviljas. Se taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken.  

Har ni några frågor är ni välkomna att kontakta miljöenheten på telefon 0380-46100 (växel).

För mer information kring hur du kan hantera ditt avfall, se våra avfallsföreskrifter nedan. 

Länk till Avfallsföreskrifter

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnadsavdelningen
samhallsbyggnad@aneby.se
0380-461 00

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnad@aneby.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa