Samtycke enligt Offentlighets- och sekretesslagen enligt 10 kap 1 § Socialtjänstlagen (SoL)

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vid ansökan om ekonomiskt bistånd behöver du signera ett samtycke där du godkänner att socialtjänsten får ta kontakt med myndigheter/aktörer. Detta behövs för att kunna handlägga ditt ärende samt planera din väg till egen försörjning. I samtycket kryssar du själv för vilka myndigheter/aktörer som är aktuella för dig. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke.

Sekretess till skydd för enskild hindrar inte att en uppgift lämnas till en enskild eller annan myndighet, om den enskilde samtycker till det (10 kap. 1 § OSL). Den enskilde kan helt eller delvis häva den sekretess som gäller till skydd för honom eller henne, om inte annat anges i OSL (12 kap. 2 § OSL).

Frågor om e-tjänsten

Sociala avdelningen
myndighet@aneby.se

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
ks@aneby.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa