Nyodling, uppodling av annan mark än jordbruksmark - anmälan

LÄS MER

Anmälan om uppodling av annan mark än jordbruksmark. 

Ansökan ska lämnas in i god tid (6 veckor) innan önskad förändring. 

Avgift tas ut för handläggning av anmälan enligt taxa som fastställts i kommunfullmäktige. 

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnadsavdelningen
samhallsbyggnad@aneby.se
0380-461 00

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnad@aneby.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa