Avlopp, ansökan om eget avlopp

LÄS MER
Utsläpp av otillräckligt renat avloppsvatten kan hota människors hälsa. Därför måste du söka tillstånd innan du bygger eller ändrar en egen avloppsanläggning. Det gör du i denna e-tjänst som säkrar att du fyller i alla uppgifter. Låt gärna den som ska bygga anläggningen hjälpa dig att fylla i ansökan. 
Kommunen tar betalt för fyra arbetstimmar för varje avloppstillstånd. Detta täcker vårt arbete med att granska ansökan, skriva tillståndet och vid behov besöka platsen. Om din ansökan är otillräcklig , så ber vi dig rätta ansökan. Om du inte gör det, så avslår Samhällsbyggnadsnämnden din ansökan och tar ändå betalt för arbetet.
Mer information, tillverkare och montörer hittar du i avloppsguiden.se.

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnadsavdelningen
samhallsbyggnad@aneby.se
0380-46209

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnad@aneby.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Bank-ID
  • Grundvattennivå och avstånd till berg.
  • Avstånd till vattentäkter och ytvatten.
  • Avstånd från slamtömningsbil till slamavskiljare.
  • Perkulationstest eller siktanalys av jordprov, om du vill infiltrera vattnet.
  • Produktbeskrivning från tillverkaren. Internetsida räcker.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa