Eget avlopp, ansökan

LÄS MER
Utsläpp av otillräckligt renat avloppsvatten kan hota människors hälsa. Därför måste du söka tillstånd innan du bygger eller ändrar en egen avloppsanläggning. Det gör du i denna e-tjänst som säkrar att du fyller i alla uppgifter. Låt gärna den som ska bygga anläggningen hjälpa dig att fylla i ansökan. 
Kommunen tar betalt för fyra arbetstimmar för varje avloppstillstånd. Detta täcker vårt arbete med att granska ansökan, skriva tillståndet och vid behov besöka platsen. Om din ansökan är otillräcklig , så ber vi dig rätta ansökan. Om du inte gör det, så avslår Samhällsbyggnadsnämnden din ansökan och tar ändå betalt för arbetet.
Mer information, tillverkare och montörer hittar du i avloppsguiden.se.

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnadsavdelningen
samhallsbyggnad@aneby.se
0380-46209

Personuppgiftsansvarig

Toni Subotin
toni.subotin@aneby.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Bank-ID
  • Grundvattennivå och avstånd till berg.
  • Avstånd till vattentäkter och ytvatten.
  • Avstånd från slamtömningsbil till slamavskiljare.
  • Perkulationstest eller siktanalys av jordprov, om du vill infiltrera vattnet.
  • Produktbeskrivning från tillverkaren. Internetsida räcker.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa