Avlopp - ansökan om eget avlopp

LÄS MER
 
Ansökan om att bygga nytt avlopp,  eller anmälan om att ändra i befintligt avlopp.
 
Utsläpp av otillräckligt renat avloppsvatten kan hota människors hälsa. Därför måste du söka tillstånd innan du bygger eller ändrar en egen avloppsanläggning. Det gör du i denna e-tjänst som säkrar att du fyller i alla uppgifter. Låt gärna den som ska bygga anläggningen hjälpa dig att fylla i ansökan. 
 
Kommunen tar betalt för fyra arbetstimmar för varje avloppstillstånd. Detta täcker vårt arbete med att granska ansökan, skriva tillståndet och vid behov besöka platsen. Om din ansökan är otillräcklig , så ber vi dig rätta ansökan. Om du inte gör det, så avslår Samhällsbyggnadsnämnden din ansökan och tar ändå betalt för arbetet.
 
Mer information, tillverkare och montörer hittar du i avloppsguiden.se.
 
Vi ser gärna att du som ägare till avloppet skickar in ansökan. 

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnadsavdelningen
samhallsbyggnad@aneby.se
0380-461 00

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnad@aneby.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Bank-ID
  • Grundvattennivå och avstånd till berg.
  • Avstånd till vattentäkter och ytvatten.
  • Avstånd från slamtömningsbil till slamavskiljare.
  • Perkulationstest eller siktanalys av jordprov, om du vill infiltrera vattnet.
  • Typ och dimensionering, exempelvis produktbeskrivning från tillverkaren. Internetsida räcker.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa