Anmälan av lokaler: bassängbad, hygienisk behandling, skola/förskola, solarie

LÄS MER

Anmälan gäller för verksamheter inom hälsoskyddet och deras lokaler, enligt 38 § (1p, 2p och 3p) förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 10 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier och artificiella solningsanläggningar. 

De verksamheter och lokaler som berörs är bassängbad som upplåts till allmänheten eller annars används av många människor, verksamhet med hygienisk behandling där risk för blodsmitta finns (ex. akupunktur, piercing, fotvård, tatuering), skolverksamhet samt solarie.

Saknar du e-legitimation kan du få blankett genom att kontakta samhällsbyggnadsavdelningen.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa