Lokaler med bassängbad, hygienisk behandling, skola, förskola, solarie - anmälan

LÄS MER

Anmälan gäller för verksamheter inom hälsoskyddet och deras lokaler, enligt 38 § (1p, 2p och 3p) förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 10 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier och artificiella solningsanläggningar. 

De verksamheter och lokaler som berörs är bassängbad som upplåts till allmänheten eller annars används av många människor,  skolverksamhet samt solarier. Även verksamheter som t ex. akupunktur, piercing, fotvård, tatuering, barberare, pedikyr och manikyr behöver göra en anmälan då risk för blodsmitta eller annan smitta finns. 

För handläggning av anmälan tas en avgift ut enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige, se kommunens hemsida. Faktura skickas separat. 

Saknar du e-legitimation kan du få blankett genom att kontakta samhällsbyggnadsavdelningen.

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnadsavdelningen
samhallsbyggnad@aneby.se
0380-461 00

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnad@aneby.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa