Ansökan/beslut om tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap vid enstaka tillfälle/tidsperiod

LÄS MER

Ansökan/beslut om tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap vid enstaka tillfälle/tidsperiod enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622)

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa