Bostadsanpassningsbidrag - ansökan

LÄS MER

Här kan du eller en anhörig som har en funktionsnedsättning ansöka om bidrag för att bygga om eller anpassa din bostad.

Bostadsanpassningsbidraget är ett kommunalt bidrag som syftar till att du ska kunna bo kvar i din bostad och leva ett så självständigt liv som möjligt. Bidraget är behovsstyrt, vilket innebär att det utöver din ansökan ska bifogas ett intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig där behovet styrks.

Frågor om e-tjänsten

Joacim Eklund
joacim.eklund@aneby.se
0380-461 00

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
ks@aneby.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa