Inackorderingstillägg

LÄS MER

Vem kan få inackorderingstillägg?

Du kan få inackorderingstillägg till och med vårterminen det år du fyller 20 år förutsatt att

 • du är folkbokförd i Aneby kommun
 • du ska studera i kommunal gymnasieskola/gymnasiesärskola, även riksrekryterande skolor
 • du ska studera på heltid.

Inackorderingstillägg beviljas om du på grund av lång (minst 40 km) eller besvärlig resväg (minst två timmars restid/dag under minst fyra dagar en tvåveckorsperiod) behöver inackordera dig på skolorten.

Vill du veta mer kan du läsa kommunens riktlinjer för inackorderingstillägg.

Elever som inte kan ansöka om inackorderingstillägg :

 • elever som har tagits emot på frisök, det vill säga i andra hand till ett nationellt program, programinriktat individuellt val eller yrkesintroduktion 
 • elever på RH-anpassad utbildning, eller
 • utlandssvenska elever

(Skollagen 15 kap. 32 § samt 18 kap. 32 §)

Om du ska studera vid en fristående gymnasieskola/gymnasiesärskola eller så kallade kompletterande skolor/utbildningar söker du inackorderingstillägg via Centrala Studiestödsnämnden (CSN).  

När ska ansökan om inackorderingstillägg göras?

Inackorderingstillägget söks inför varje nytt läsår, senast den sista augusti. Du kan söka senare, men tillägget betalas inte ut retroaktivt.

Ansökan kan inte behandlas utan inackorderingsadress. Vänta med ansökan tills du vet var du ska bo.
 

Belopp

Inackorderingstillägget är minst 1/30 av prisbasbeloppet enligt beslut i barn- och utbildningsnämnden, Aneby kommun. Det betalas ut nio månader per läsår (september-maj).

Observera att du inte kan få både inackorderingstillägg och ersättning för dagliga resor/kvittera ut busskort.

 

Frågor om e-tjänsten

Frida Andersson
frida.andersson1@aneby.se
0380-463 61

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
ks@aneby.se

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation
 • Eleven är folkbokförd i Aneby kommun
 • Eleven har inte fyllt 20 år
 • Studier på heltid på gymnasium
 • Lång eller besvärlig resväg

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa