Förhandsbesked - ansökan

LÄS MER

Om du har planer på att bygga något som kräver bygglov, kan du först söka förhandsbesked. Ett positivt förhandsbesked ger dig rätten att vidta en viss åtgärd på en viss plats, under förutsättning att du ansöker om bygglov inom två år från det att förhandsbeskedet vann laga kraft. Innan du börjar bygga måste du ha bygglov och startbesked.

Förhandsbeskedet berättar om du överhuvudtaget får bygga på platsen men utan att du behöver ta fram ritningar på det du vill bygga. På så sätt kan du slippa lägga ner tid och pengar på en bygglovsansökan i onödan. 

Mer information om förhandsbesked och avgifter hittar du på Aneby kommuns webbplats.

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnad@aneby.se
0380-461 00

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnad@aneby.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa