Inrapportering

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

EST står för Effektiv samordning för trygghet och är kommunens analysgrupp för det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Genom att rapportera in incidenter som din verksamhet eller medarbetare upptäckte kan EST-gruppen få en samlad lägesbild av vad som händer i kommunen. Incidenter kan vara allt från skadegörelse, brott och brand till samlingsplatser som skapar otrygghet. Incidenterna behöver således inte vara brottsliga eller polisanmälda för att rapporteras in. Incidenterna rapporteras in från kommunens verksamheter, näringsliv, föreningar och polis. 

Med hjälp av incidentrapporter kan ett problemområde, en så kallad hotspot, identifieras och åtgärder tas fram som anpassas efter situationen. Kommunen strävar efter att jobba preventivt och våra prioriteringar ska baseras på kunskapsbaserade analyser analyser med fokus på prevention. Prioriteringskriterierna baseras på kommunens arbeta med lägesbilder. EST-gruppen rapporterar till kommunens lokala BRÅ (Brottsförebyggande råd).

Frågor om e-tjänsten

Ida Stenvall
ida.stenvall@aneby.se
0380-461 87

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnad@aneby.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa