Anmälan om driftsstörning - avvikelse

LÄS MER

Har det inträffat en driftstörning eller olycka vid din miljöfarliga verksamhet? Då ska du omgående anmäla det till din tillsynsmyndighet. Du kan göra en anmälan om driftstörning i vår e-tjänst. Det går även bra att ladda upp foton och dokument.

Vid mindre incident:
Rapportera till oss via e-tjänsten. Kontakta oss om du är tveksam - fråga hellre en gång för mycket än en gång för lite. 

Vid större incident:

  1. Larma SOS-alarm
  2. Ring handläggare på Miljöenheten eller gå via växeln/medborgarservice
  3. Rapportera incident i e-tjänsten

Det är viktigt att tillsynsmyndigheten informeras så snabbt som möjligt. Ytterligare skyddsåtgärder kan behövas vidtas direkt och allmänheten ska kunna få svar på eventuella frågor.

Du kan behöva rapportera en driftstörning till andra  parter som till exempel Räddningstjänsten och AMAQ.

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnadsavdelningen
samhallsbyggnad@aneby.se
0380-461 00

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnad@aneby.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa