Var finns din gröna plats?

LÄS MER

Hej och välkommen till denna enkät om Aneby kommuns gröna platser! En grön plats kan vara allt ifrån en park, ett utegym eller löpspår, en trädgård eller en vildvuxen naturstig som bara du vet om. 

Vi har valt att göra denna enkät för att samla in underlag till kommunens Grönstrukturplan. Planen ska beskriva landskapets struktur i kommunen och ge förslag på hur vi kan utveckla de gröna ytorna i kommunen. 

Vilka gröna områden är viktiga för dig? Platser som du använder för att umgås, vila eller motionera. Vi vill veta vilka platser i Aneby kommuns natur- eller grönområden som du tycker är värdefulla för ditt välbefinnande! Ditt svar är viktigt för framtida planering av naturområden. 

På kartan kan du markera din naturplats och berätta varför den är viktig för dig, det är möjligt att ange upp till tre platser.  Enkäten tar ca. 5-10 minuter att genomföra. Om du har frågor eller funderingar om det här frågeformuläret eller Grönstrukturplanen, vänligen kontakta planarktitekt Sonja Michanek eller miljöinspektör Camilla Niklasson. 

Tack för att du väljer att bidra till en trivsammare kommun!

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnadsavdelningen
samhallsbyggnad@aneby.se
0380-461 00

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnad@aneby.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa