Värmepumpsanläggning - ansökan

LÄS MER

När du ska installera en bergvärmepump, jordvärmepump eller ytvattenpump måste en anmälan göras till miljö- och byggnämnden senast sex veckor innan du påbörjar installationen.

Det är alltid den sökande som är ytterst ansvarig för de uppgifter som skickas in och du får inte påbörja arbetet innan du fått beslutet.

Påbörja inte arbetet inklusive grävning/borrning förrän du har fått skriftligt svar på din ansökan/anmälan. 
Avgift tas ut för handläggning av ansökan/anmälan enligt taxa som fastställs i kommunfullmäktige. 

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnad@aneby.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnad@aneby.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa