Sök tjänst

stäng x

"" gav  träffar

  Dölj filter 
     
     

  Barn och utbildning (13)

  • Inackorderingstillägg

   Här kan du ansöka om inackorderingstillägg om du studerar vid gymnasieskola och behöver ordna boende på skolorten på grund av lång eller besvärlig resväg.

   Här kan du ansöka om inackorderingstillägg om du studerar vid gymnasieskola och behöver ordna boende på skolorten på grund av lång eller besvärlig resväg.

  • Komvux - ansökan

   Här kan du som är folkbokförd i Aneby kommun ansöka om utbildning på komvux.

   Här kan du som är folkbokförd i Aneby kommun ansöka om utbildning på komvux.

  • Ledighet för elev - ansökan (pdf)

   Blankett för ansökan om ledighet för elev.

   Blankett för ansökan om ledighet för elev.

  • Samtycke till publicering av foto på kulturskolan (pdf)

   Blankett för medgivande och samtycke till publicering av foto i tryckta-, digitala- och sociala medier.

   Blankett för medgivande och samtycke till publicering av foto i tryckta-, digitala- och sociala medier.

  • Skolbyte eller val av skola vid inflyttning till Aneby kommun (förskoleklass, grundskola) - ansökan

   Som vårdnadshavare har du rätt att, med vissa begränsningar, välja skola för ditt barn. Du kan även ansöka om att byta skola i Aneby kommun. 

   Som vårdnadshavare har du rätt att, med vissa begränsningar, välja skola för ditt barn. Du kan även ansöka om att byta skola i Aneby kommun. 

  • Svenska för invandrade (SFI) och Samhällsorientering - ansökan

   Här kan du ansöka om att läsa svenska för invandrare (SFI).

   Här kan du ansöka om att läsa svenska för invandrare (SFI).

  • Utflyttning av elev - anmälan (grundskola)

   Anmälan om utflyttning av elev från Aneby kommun.

   Anmälan om utflyttning av elev från Aneby kommun.

  Boende, miljö och trafik (40)

  • Ajourhållning av lägenhetsregistret - Flerbostadshus inklusive specialbostäder

   E-tjänst för ajourhållning av lägenheter till lägenhetsregistret.

   Uppgifterna ska fyllas i och skickas till kommunen senast 1 månad efter färdigställandet.

   E-tjänst för ajourhållning av lägenheter till lägenhetsregistret.

   Uppgifterna ska fyllas i och skickas till kommunen senast 1 månad efter färdigställandet.

  • Ajourhållning av lägenhetsregistret - Småhus inklusive fritidshus

   E-tjänst för ajourhållning av lägenheter till lägenhetsregistret.

   Uppgifterna ska fyllas i och skickas till kommunen senast 1 månad efter färdigställandet.

   E-tjänst för ajourhållning av lägenheter till lägenhetsregistret.

   Uppgifterna ska fyllas i och skickas till kommunen senast 1 månad efter färdigställandet.

  • Anmälan om driftsstörning - avvikelse

   Har det inträffat en driftstörning eller olycka vid din miljöfarliga verksamhet? Då ska du omgående anmäla det till din tillsynsmyndighet. Du kan göra en anmälan om driftstörning i vår e-tjänst. Det går även bra att ladda upp foton och dokument.

   Har det inträffat en driftstörning eller olycka vid din miljöfarliga verksamhet? Då ska du omgående anmäla det till din tillsynsmyndighet. Du kan göra en anmälan om driftstörning i vår e-tjänst. Det går även bra att ladda upp foton och dokument.

  • Avlopp - ansökan om eget avlopp

   Ansökan om att bygga nytt avlopp,  eller anmälan om att ändra i befintligt avlopp.

   Ansökan om att bygga nytt avlopp,  eller anmälan om att ändra i befintligt avlopp.

  • Avlopp - fråga vid ägarbyte (pdf)

   Blankett för fastighetsägare, fastighetsspekulant eller mäklare som har fråga angående en fastighets enskilda avloppsanläggning.

   Blankett för fastighetsägare, fastighetsspekulant eller mäklare som har fråga angående en fastighets enskilda avloppsanläggning.

  • Avregistrera eldstäder/förbränningsanordningar - ansökan

   Ansökan om att avregistrera eldstäder/förbränningsanordningar.

   Ansökan om att avregistrera eldstäder/förbränningsanordningar.

  • Bostadsanpassningsbidrag - ansökan

   Här kan du eller en anhörig som har en funktionsnedsättning ansöka om bidrag för att bygga om eller anpassa din bostad.

   Här kan du eller en anhörig som har en funktionsnedsättning ansöka om bidrag för att bygga om eller anpassa din bostad.

  • Bygglov, rivningslov och marklov - ansökan

   Ansökan om bygglov, rivningslov och marklov.

   Ansökan om bygglov, rivningslov och marklov.

  • Egensotning, medgivande eller upphörande av annan sotare - ansökan

   Här har du möjligheten att ansöka om att som fastighetsägare själv utföra sotning av din eldstad eller att anlita en annan sotare än den som kommunen har upphandlat. Du kan också begära att använda kommunens upphandlade sotare.

   Här har du möjligheten att ansöka om att som fastighetsägare själv utföra sotning av din eldstad eller att anlita en annan sotare än den som kommunen har upphandlat. Du kan också begära att använda kommunens upphandlade sotare.

  • Eget omhändertagande av slam/latrin/urin - ansökan

   Ansökan om eget omhändertagande av latrin/slam/urin. Ansökan ska lämnas in i god tid (sex veckor) innan önskad förändring.

   Ansökan om eget omhändertagande av latrin/slam/urin. Ansökan ska lämnas in i god tid (sex veckor) innan önskad förändring.

  • Ej bygglovspliktig åtgärd - Anmälan

   Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd.

    

   Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd.

    

  • Hästdjur - anmälan för nedgrävning av dött hästdjur

   Anmälan om nedgrävning av självdött eller avlivat hästdjur.
   Grundregeln vid hantering av självdött eller avlivat hästdjur är att det ska skickas till en steriliseringsanläggning eller förbränningsanläggning. Undantag från dessa bestämmelser kan medges för självdöda eller avlivade hästdjur.

   Anmälan om nedgrävning av självdött eller avlivat hästdjur.
   Grundregeln vid hantering av självdött eller avlivat hästdjur är att det ska skickas till en steriliseringsanläggning eller förbränningsanläggning. Undantag från dessa bestämmelser kan medges för självdöda eller avlivade hästdjur.

  • Installation av eldstad/rökkanal - anmälan

   Om du vill installera ny eldstad, rökkanal, braskamin eller kassett i en öppen spis ska du göra en anmälan och få ett startbesked innan du påbörjar åtgärden.

   Om du vill installera ny eldstad, rökkanal, braskamin eller kassett i en öppen spis ska du göra en anmälan och få ett startbesked innan du påbörjar åtgärden.

  • Kommunalt bidrag till enskilda vägar - ansökan

   Aneby kommun ger bidrag till enskilda vägföreningar och väghållare för särskilda åtgärder, bidraget betalas ut en gång om året.

   Aneby kommun ger bidrag till enskilda vägföreningar och väghållare för särskilda åtgärder, bidraget betalas ut en gång om året.

  • Kompostering av matavfall - anmälan

   Anmälan om kompostering av matavfall.

   Anmälan om kompostering av matavfall.

  • Kontrollansvarig - anmälan

   Anmälan om kontrollansvarig.

    

   Anmälan om kontrollansvarig.

    

  • Livsmedelsverksamhet - omklassning eller registrering

   Här lämnar du uppgifter om befintliga och nya livsmedelsverksamheter. Tänk på att du måste registrera verksamheten innan den startar eller byter ägare. Samhällsbyggnadsavdelningen behöver uppgifterna för att placera verksamheten i rätt riskklass enligt Livsmedelsverkets nya riskklassningsmodell och för att registrera och riskklassa nya verksamheter.

   Här lämnar du uppgifter om befintliga och nya livsmedelsverksamheter. Tänk på att du måste registrera verksamheten innan den startar eller byter ägare. Samhällsbyggnadsavdelningen behöver uppgifterna för att placera verksamheten i rätt riskklass enligt Livsmedelsverkets nya riskklassningsmodell och för att registrera och riskklassa nya verksamheter.

  • Lokaler med bassängbad, hygienisk behandling, skola, förskola, solarie - anmälan

   Anmälan enligt 38 § (1p, 2p och 3p) förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, samt 10 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier och artificiella solningsanläggningar. 

   Anmälan enligt 38 § (1p, 2p och 3p) förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, samt 10 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier och artificiella solningsanläggningar. 

  • Lov för skylt/ljusanordning - ansökan

   Ansökan om lov för skylt/ljusanordning.

   Ansökan om lov för skylt/ljusanordning.

  • Matförgiftning - anmälan om misstanke

   Här kan du anmäla om du misstänker att du har blivit matförgiftad av livsmedel från butik, restaurang eller annat matställe i Aneby kommun. 

   Här kan du anmäla om du misstänker att du har blivit matförgiftad av livsmedel från butik, restaurang eller annat matställe i Aneby kommun. 

  • Miljöfarlig verksamhet - anmälan

   Anmälan enlig 10 § i Miljöprövningsförordningen (2013:251)
   Verksamhet med beteckning C

   Anmälan enlig 10 § i Miljöprövningsförordningen (2013:251)
   Verksamhet med beteckning C

  • Nybyggnadskarta - beställning

   Nybyggnadskarta är en handling som upprättas av kommunen i samband med ny- eller ombyggnation av byggnader. Den är en del av underlaget vid ansökan om bygglov och med huset inritat bildar den en situationsplan.

   Nybyggnadskarta är en handling som upprättas av kommunen i samband med ny- eller ombyggnation av byggnader. Den är en del av underlaget vid ansökan om bygglov och med huset inritat bildar den en situationsplan.

  • Nyodling, uppodling av annan mark än jordbruksmark - anmälan

   Anmälan om uppodling av annan mark än jordbruksmark. 

   Anmälan om uppodling av annan mark än jordbruksmark. 

  • Olägenhet - anmälan

   Anmälan om olägenhet enligt miljöbalken (1998:808) 9 kap 3 §.

   Anmälan om olägenhet enligt miljöbalken (1998:808) 9 kap 3 §.

  • PCB anmälan, handlingsplan och sanering (pdf)

   Blanketter för redovisning av PCB-inventering, redovisning av handlingsplan samt anmälan om PCB-sanering.

   Blanketter för redovisning av PCB-inventering, redovisning av handlingsplan samt anmälan om PCB-sanering.

  • Strandskyddsdispens - ansökan

   Om du vill bygga eller ändra något inom strandskyddat område behöver du oftast söka dispens. I det flesta fall gör du det hos kommunen. 

   Om du vill bygga eller ändra något inom strandskyddat område behöver du oftast söka dispens. I det flesta fall gör du det hos kommunen. 

  • Tillstånd för hantering av brandfarliga varor - ansökan

   Anmälan om hantering av brandfarliga varor enligt SFS 2010:1011 §9.

   Anmälan om hantering av brandfarliga varor enligt SFS 2010:1011 §9.

  • Tillstånd för hantering av explosiva varor - ansökan

   Ansökan om tillstånd för hantering av explosiva varor.

   Ansökan om tillstånd för hantering av explosiva varor.

  • Tillstånd för tillfällig försäljning/hyra av torgplats - ansökan

   Ansökan om tillstånd för tillfällig försäljning/hyra av torgplats

   Ansökan om tillstånd för tillfällig försäljning/hyra av torgplats

  • Tobakstillstånd - ansökan

   Här kan du ansöka om försäljningstillstånd för tobak enligt 5 kap. 1 § Lag (2018:208) om tobak och liknande produkter. Ett försäljningstillstånd kan gälla för en viss tid eller tills vidare. Försäljningstillståndet varar så länge verksamheten uppfyller lagar, krav och regler för försäljning av tobaksvaror och inom sökt tidsperiod. 

   Här kan du ansöka om försäljningstillstånd för tobak enligt 5 kap. 1 § Lag (2018:208) om tobak och liknande produkter. Ett försäljningstillstånd kan gälla för en viss tid eller tills vidare. Försäljningstillståndet varar så länge verksamheten uppfyller lagar, krav och regler för försäljning av tobaksvaror och inom sökt tidsperiod. 

  • Tobaksvaror - anmälan/avanmälan

   Anmälan/avanmälan om försäljning av  tobaksfria nikotinprodukter och/eller elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (detaljhandel).

   Anmälan/avanmälan om försäljning av  tobaksfria nikotinprodukter och/eller elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (detaljhandel).

  • Uppehåll, befrielse och förlängt tömningsintervall av hushållsavfall och slam - ansökan

   Ansökan om uppehåll, befrielse och tömningsintervall av hushållsavfall och slam. 

   Hushållsavfall - befrielse eller uppehåll
   Avloppsslam - uppehåll, befrielse eller förlängt tömningsintervall (för dig som vill omhänderta slammet själv, se e-tjänst för detta).

   Ansökan om uppehåll, befrielse och tömningsintervall av hushållsavfall och slam. 

   Hushållsavfall - befrielse eller uppehåll
   Avloppsslam - uppehåll, befrielse eller förlängt tömningsintervall (för dig som vill omhänderta slammet själv, se e-tjänst för detta).

  • Utsättning av blomlådor - ansökan (pdf)

   Blankett för ansökan om utsättning av blomlådor som farthinder. Blanketter finns som bilagor med information om ritning och placering av blomlådor.

   Blankett för ansökan om utsättning av blomlådor som farthinder. Blanketter finns som bilagor med information om ritning och placering av blomlådor.

  • Värmepumpsanläggning - ansökan

   När du ska installera en bergvärmepump, jordvärmepump eller ytvattenpump måste en anmälan göras till miljö- och byggnämnden senast sex veckor innan du påbörjar installationen.

   När du ska installera en bergvärmepump, jordvärmepump eller ytvattenpump måste en anmälan göras till miljö- och byggnämnden senast sex veckor innan du påbörjar installationen.

  Företag och näringsliv (4)

  Kommun och politik (6)

  Kultur och fritid (5)

  Omsorg och stöd (11)

  • Ansökan om försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd - nyansökan

   Här kan du göra en nyansökan om ekonomiskt bistånd.

   Här kan du göra en nyansökan om ekonomiskt bistånd.

  • Kontaktperson, kontaktfamilj - intresseanmälan

   Ibland behöver barn och ungdomar ett extra stöd från trygga vuxna. Har du tid, ork, förståelse och engagemang för att ge ett utsatt barn eller ungdom en bättre start i livet lämna din intresseanmälan att bli kontaktperson, kontaktfamilj eller stödfamilj här.

   Ibland behöver barn och ungdomar ett extra stöd från trygga vuxna. Har du tid, ork, förståelse och engagemang för att ge ett utsatt barn eller ungdom en bättre start i livet lämna din intresseanmälan att bli kontaktperson, kontaktfamilj eller stödfamilj här.

  • Månadsrapport för kontaktperson/kontaktfamilj

   E-tjänst för att fylla i månadsrapporten som kontaktperson eller kontaktfamilj.

   E-tjänst för att fylla i månadsrapporten som kontaktperson eller kontaktfamilj.

  • Pluspolarekort

   Du som har någon form av funktionsvariation kan ansöka om pluspolarekort för att få ha med medföljare till evenemang inom kultur- och fritidsområdet.

   Du som har någon form av funktionsvariation kan ansöka om pluspolarekort för att få ha med medföljare till evenemang inom kultur- och fritidsområdet.

  • Samtycke enligt Offentlighets- och sekretesslagen enligt 10 kap 1 § Socialtjänstlagen (SoL)

   Vid ansökan om ekonomiskt bistånd behöver du signera ett samtycke där du godkänner att socialtjänsten får ta kontakt med myndigheter/aktörer. Detta behövs för att kunna handlägga ditt ärende samt planera din väg till egen försörjning

   Vid ansökan om ekonomiskt bistånd behöver du signera ett samtycke där du godkänner att socialtjänsten får ta kontakt med myndigheter/aktörer. Detta behövs för att kunna handlägga ditt ärende samt planera din väg till egen försörjning

  Övriga e-tjänster (3)