Jordbruksföretag eller djurhållning anmälan (pdf)

LÄS MER

Blankett för anmälan av jordbruksföretag eller annan djurhållning med mer än 100 djurenheter.

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnadsavdelningen
samhallsbyggnad@aneby.se
0380-461 00