Bekämpningsmedel - anmälan om spridning (pdf)

LÄS MER

Blankett för anmälan om spridning av bekämpningsmedel enligt 11 § SNFS 1997:2.

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnadsavdelningen
samhallsbyggnad@aneby.se
0380-461 00

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnad@aneby.se