PCB anmälan, handlingsplan och sanering (pdf)

LÄS MER

Blanketter för redovisning av PCB-inventering, redovisning av handlingsplan samt anmälan om PCB-sanering.

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnadsavdelningen
samhallsbyggnad@aneby.se
0380-461 00

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnad@aneby.se