Dricksvattenanläggning - registrering

LÄS MER

Du måste anmäla dricksvattenanläggning som försörjer mer än 50 personer eller har förbrukning över 10 m³/dygn eller används av livsmedelsföretag.
Enligt LIVSFS 2005:20 och SLVFS 2001:30.

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnadsavdelningen
samhallsbyggnad@aneby.se
0380-46100

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnad@aneby.se