Dricksvattenanläggning, registrering

LÄS MER

Du måste anmäla dricksvattenanläggning som försörjer mer än 50 personer eller har förbrukning över 10 m³/dygn eller används av livsmedelsföretag.
Enligt LIVSFS 2005:20 och SLVFS 2001:30.

Frågor om e-tjänsten

Torbjörn Aronsson
torbjorn.aronsson@aneby.se
038046191

Personuppgiftsansvarig

Toni Subotin
toni.subotin@aneby.se