Bli godkänd leverantör av hemtjänst, LOV, ansökan (pdf)

LÄS MER

Blanketter för ansökan om att bli godkänd leverantör av hemtjänst (LOV), samt förfrågningsunderlaget och information om revidering av LOV-ersättning enligt omsorgsprisindex.

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
ks@aneby.se