Medgivande av annan sotare - ansökan

LÄS MER

Ansökan om medgivande av annan sotare.

Ansökan, enligt 3 kap. 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, om att låta annan behörig sotare utgöra rengöring (sotning) på den egna fastigheten.

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnadsavdelningen
samhallsbyggnad@aneby.se
0380-461 00

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnad@aneby.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa