Upphörande av medgivande av annan sotare - ansökan

LÄS MER

Här kan du ansöka om att sluta sota själv eller byta ut din nuvarande sotare och istället använda den sotare som är utsedd av kommunen.

Kommunen är ansvarig för både sotning och brandskyddskontroll, men fastighetsägare kan få tillstånd att sota själv eller välja en annan sotare. Om du inte längre vill sota själv eller använda den sotare du valt tidigare kan du ansöka att få återgå till kommunens upphandlade sotare.

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnadsavdelningen
samhallsbyggnad@aneby.se
0380-461 00

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnad@aneby.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa