Sök tjänst

stäng x

"" gav  träffar

  Dölj filter 
     
     

  Barn och utbildning (17)

  • Anmälan om inflyttning grundskola/förskoleklass (pdf)

   Blankett för anmälan om inflyttning grundskola/förskoleklass.

   Blankett för anmälan om inflyttning grundskola/förskoleklass.

  • Arbetsgivare kontaktformulär

   Om du är arbetsgivare och har ett rekryteringsbehov eller känner att du skulle kunna hjälpa oss att hjälpa är du välkommen att kontakta oss för att diskutera möjligheten till ett strukturerat samarbete kring praktikplatser och arbetsträningsplatser med anställningsstöd.

   Om du är arbetsgivare och har ett rekryteringsbehov eller känner att du skulle kunna hjälpa oss att hjälpa är du välkommen att kontakta oss för att diskutera möjligheten till ett strukturerat samarbete kring praktikplatser och arbetsträningsplatser med anställningsstöd.

  • Boka tid för möte (SAMSA)

   Du kan boka ditt besök hos oss på SAMSA om du vill få hjälp med ditt sökande efter jobb eller utbildning. 

   Du kan boka ditt besök hos oss på SAMSA om du vill få hjälp med ditt sökande efter jobb eller utbildning. 

  • Inackorderingstillägg

   Här kan du ansöka om inackorderingstillägg om du studerar vid gymnasieskola och behöver ordna boende på skolorten på grund av lång eller besvärlig resväg.

   Här kan du ansöka om inackorderingstillägg om du studerar vid gymnasieskola och behöver ordna boende på skolorten på grund av lång eller besvärlig resväg.

  • Intresseanmälan att bli vikarie inom skola och barnomsorg

   Lämna din intresseanmälan om att bli vikarie inom skola och barnomsorg.

   Lämna din intresseanmälan om att bli vikarie inom skola och barnomsorg.

  • Komvux - ansökan

   Här kan du ansökan om komvux. 

   Här kan du ansökan om komvux. 

  • Kulturskolan - anmälan

   Anmälan dig till kulturskolan. Vi undervisar i olika instrument samt sång och dans, båda i grupp och enskilt och arbetar med ensambler och orkestrar.

   Anmälan dig till kulturskolan. Vi undervisar i olika instrument samt sång och dans, båda i grupp och enskilt och arbetar med ensambler och orkestrar.

  • Skolbyte eller val av skola vid inflyttning till Aneby kommun (förskoleklass, grundskola) - ansökan

   Som vårdnadshavare har du rätt att, med vissa begränsningar, välja skola för ditt barn. Du kan även ansöka om att byta skola i Aneby kommun. 

   Som vårdnadshavare har du rätt att, med vissa begränsningar, välja skola för ditt barn. Du kan även ansöka om att byta skola i Aneby kommun. 

  • SO samhällsorientering, ansökan (pdf)

   Blankett för ansökan till samhällsorientering (SO).

   Blankett för ansökan till samhällsorientering (SO).

  • Svenska för invandrade (SFI) och Samhällsorientering - ansökan

   Här kan du ansöka om att läsa svenska för invandrare (SFI).

   Här kan du ansöka om att läsa svenska för invandrare (SFI).

  • Utflyttning av elev - anmälan (grundskola)

   Anmälan om utflyttning av elev från Aneby kommun.

   Anmälan om utflyttning av elev från Aneby kommun.

  Boende, miljö och trafik (39)

  Företag och näringsliv (4)

  Kommun och politik (7)

  • Redovisning av erhållet kommunalt partistöd

   Kommunfullmäktige har att årligen enligt fastlagda regler besluta om det kommunala partistödet. En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet använts för det ändamål som avses i Kommunallagen 4 kap 29-32 §§. 

   Redovisningen ska lämnas årligen senast den 30 juni.  Redovisningen ska avse perioden 1 januari – 31 december.

   Observera att redovisningen behöver signeras av tre parter (ordförande, kassör och utvald granskare) för att godkännas.

   Kommunfullmäktige har att årligen enligt fastlagda regler besluta om det kommunala partistödet. En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet använts för det ändamål som avses i Kommunallagen 4 kap 29-32 §§. 

   Redovisningen ska lämnas årligen senast den 30 juni.  Redovisningen ska avse perioden 1 januari – 31 december.

   Observera att redovisningen behöver signeras av tre parter (ordförande, kassör och utvald granskare) för att godkännas.

  Kultur och fritid (6)

  Omsorg och stöd (11)

  Övriga e-tjänster (3)