Livsmedelsverksamhet - registrera/anmäl ändring

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du registrera ny livsmedelsverksamhet, anmäla ändring i befintlig verksamhet eller anmäla att din verksamhet ska byta ägare eller upphöra. Tänk på att du måste registrera verksamheten innan verksamheten startar eller byter ägare!

När du företräder ditt företag så ska du använda din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten. E-legitimationen bevisar att det är du som registrerar verksamheten.

Årlig kontrollavgift utifrån riskklassning

Vi använder de uppgifter som du lämnar i anmälan när vi ska bedöma riskklassning av din anläggning. Riskklassningen utgår från de risker som finns med din livsmedelshantering och utgör grunden för att bedöma kontrollbehovet och därmed också din årliga kontrollavgift.

Avgift för registreringen

Vi tar ut en avgift för registreringen som motsvarar en timmas handläggningstid, enligt en taxa som är fastställd av kommunfullmäktige i Aneby kommun. 

Krav på dig som vill starta livsmedelsföretag

Du som vill starta en livsmedelsverksamhet ska ha kunskap om den verksamhet du vill bedriva. Du ska också ha kunskap i livsmedelshygien och om livsmedelslagstiftningen. De krav på utbildning och kunskap som gäller dig beror på vilken verksamhet du bedriver och vilka livsmedel du hanterar. Du kan läsa mer på vår hemsida Starta livsmedelsföretag - Aneby.

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnadsavdelningen
samhallsbyggnad@aneby.se
0380-461 00

Följande behövs för e-tjänsten

  • Organisationsnummer
  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa