Ansökan om tillstånd för/anmälan om nedgrävning av självdött eller avlivat hästdjur

LÄS MER

Ansökan innehåller bland annat frågor om hur hästen dött, fastighetsbeteckning för nedgrävningsplats och om det finns vattentäkt i närheten där nedgrävning ska ske.