Ansökan om tillstånd till yrkesmässig spridning av kemiskt bekämpningsmedel (pdf)

LÄS MER

Blankett för ansökan om tillstånd till yrkesmässig spridning av kemiskt bekämpningsmedel på exempelvis tomt, lekplatser och vägområden.